Susanna

0939-119 33 12 Kod: 34 54

Kontantkort ringer 0939-113 33 12

19:90 kr/min (ev. mobiltaxa tillkommer)

Vem är jag?
Mitt namn är Susanna
Jag är född och uppvuxen i Norrbotten, där folktro, andlighet och helande var ständigt närvarande i mitt hem.
Redan som mycket ung har jag vetat om min medialitet, och har nu förstått vad jag vill använda den till!
Har därför också valt att utveckla min gåva, har utbildat mig, och omger mig också med mina mentorer som ständigt ger råd och vidareutveckling när jag så behöver.

Vem är Du som söker mig?
Kanske befinner Du Dig i ett vägskäl, litet som stort.
En fråga kanske inte finner svar..
Kanske har livet satt ut krokben och utmanat Dig för hårt?!
Du kanske önskar få kontakt med någon som finns på andra sidan, för att få avslut, kanske möjlighet att försonas?

Ingen fråga är för ”liten”, svår eller genant, det är viktigt att ta sina egna funderingar på allvar för att kunna komma vidare.
Och till Dig som är tveksam…se detta som ett sätt att få lite ”karta och kompass”
Kanske kan svaren jag ger Dig leda Dig vidare till Dina egna svar, och Din egen väg att välja!

Min gåva!

Jag arbetar bara i ljus.
Med mig har jag min guide och vägledare, tillsammans ger vi svar på de frågor Du har.
Jag är clairvoyant, clairscentient och claircognizant
Jag använder mig av tarotkort, totem kort, samt mina stenar, dessa stenar har funnits med mig sedan barnsben.
Jag arbetar med andlig vägledning och med att kanalisera budskap från Dina nära och kära på andra sidan.
Inte sällan gestaltar sig även tidigare liv.
Till mig kommer budskapen i form av bilder och känslor. Jag kan även förnimma dofter, situationer som varit, samt se framtiden då den har budskap till Dig!
Jag tror bestämt att det jag får till mig är det som man behöver höra just då.

Jag hoppas att en läsning med mig kan ge Dig verktyg, mod, klarhet och försoning, kanske hjälpa Dig att hitta tillbaka till ”kärnan” av Dig!
Det är min övertygelse att det är då som vi verkar i samklang med vår inre röst, och det är då vi tar bra beslut och hittar den bästa vägen
Ibland behövs bara en liten knuff, för att ge oss riktning, och det är där jag kan hjälpa  :)

Vänligen Susanna


 

 

DELA MED DIG: