Om tarot

Tarot lär oss tolka vårt inre likt vi tolkar en dröm. Tarot fungerar som budbärare. Du kan ta ett tarotkort och detta kort kan ha en innebörd för dig men kan betyda någonting helt annat för en annan person. Genom att använda sig av tarot får vi fram olika bilder som alla säger oss någonting om oss själva. Du kan göra olika läggningar med tarot eller bara dra ett kort för hur dagen kommer att bli.

Om du är nyfiken och vill prova på tarot finns det olika tarotkorlekar att köpa och det kan vara svårt att välja tarot kort i början.

Bra tarotkortlekar att börja med är Rider Waite / P Colman Smith, Cosmic tarot eller Arcus arkanum.

Vad är tarot?

Hur går en tarottolkning till?

Om tarotkorten

Tarologins historia

Tarot i framtiden

DELA MED DIG: