Olika skolor för tarotkort

Idag finns en enorm mängd olika tarotlekar och skolor för tarotkort. Man kan dela in dem i huvudsakligen tre grupper, Franska skolan (franska, italienska och spanska lekar), Engelska skolan (engelska och amerikanska lekar) och Feministiska skolan.

Sammanfattning

Den Franska skolan, som är den äldsta, kännetecknas bl.a. av att endast Stora Arkanan och Hovet är bildsatta med symboler. Bilder på korten är hämtade från medeltiden till 1700-talet eller Neo-Egyptiska perioden. Exempel på vanliga lekar i den Franska skolan är ”Visconti-Sforza”, ”Marseille”, ”Esoterico”, ”Church of Light” och ”Egyptian”.

I den Engelska skolan är samtliga kort illustrerade med symboler. Lilla Arkanan, Hovet och Stora Arkanan ses som tre olika tillstånd, och används på samma gång. De kan användas för andliga spörsmål, i psykologiskt eller klargörande syfte eller för sagoberättande. Illustrationerna kan antingen vara från medeltiden till sekelskiftet eller i Nouveau-, Futuristisk fantasi- eller Kollage-stil. Även lekar med Kubistiska motiv förekommer. Den första leken i skolan, ”Rider-Waite”, publicerades 1910. Andra exempel på vanliga lekar inom denna skola är ”Sacred Rose”, ”Native American”, ”Connolly”, ”Tarot of the Cat People” och ”Tarot of the Old Path”.

I den Feministiska skolan knyts Lilla Arkanans sviter oftast till samma element som i den Engelska skolan. Man betraktar ofta Stora Arkanan som en femte svit, och relaterar den till elementet Eter. Lekarna används oftast för psykologisk eller andlig vägledning från ens ”Högre Jag”. De började dyka upp i tidigt 1980-tal, är ofta runda och ibland ritade i svart/vitt för att man skall kunna färglägga korten själv. Symbolerna är tvärkulturella, men saknar ofta manliga tecken. Lekarna skapas av kvinnor, ofta flera tillsammans. De vanligaste lekarna i denna skola är ”Motherpeace”, ”Daughters of the Moon” och ”Amazon”.

Franska skolan

Den Franska skolan, som är den äldsta, kännetecknas bl.a. av att endast Stora Arkanan och Hovet är bildsatta med symboler. Dess bilder är hämtade från medeltiden till 1700-talet eller Neo-Egyptiska perioden.

I Stora Arkanan är Dåren ofta placerad i slutet, eller mellan kort nr XX, Domen och kort nr XXI, Världen. Kort nr VIII är Rättvisan och kort XI är Styrkan. Den menar alltså att för att bli stark måste man först lära sig att vara rättvis. Skolan lägger mest vikt vid den högre universella undervisningen, och Lilla Arkanan använder man mest för att berätta sedelärande sagor kring.

Hovet representerar människor genom ålder, kön och hårfärg. Sambandet mellan element och sviter varierar mycket, men ofta representerar Stavarna Jord, Bägarna Vatten, Svärden Eld och Mynten Luft.

Exempel på vanliga lekar i den Franska skolan är ”Visconti-Sforza”, vars original från 1415, som tidigare nämnts, alltså fortfarande finns bevarad. Andra lekar är ”Marseille”, ”Esoterico”, ”Church of Light” och ”Egyptian”.

Engelska skolan

I den Engelska skolan är samtliga kort illustrerade med symboler. Lilla Arkanan, Hovet och Stora Arkanan ses som tre olika tillstånd och används på samma gång. De kan användas för andliga spörsmål, i psykologiskt eller klargörande syfte eller för sedelärande sagoberättande.

Illustrationerna kan antingen vara från medeltiden till sekelskiftet, eller i Nouveau-, Futuristisk fantasi- eller Kollage-stil. Även lekar med Kubistiska motiv förekommer.

I Stora Arkanan är Kort VIII oftast Styrkan och kort XI oftast Rättvisan, den anser sålunda att man måste vara stark för att kunna vara helt rättvis. Kortet Dåren inleder för det mesta, eller länkar ihop kort nr XXI, Världen med kort nr I, Trollkarlen.

I Lilla Arkanan är nummersymboler och utveckling viktiga för tolkningen. Hovet är oftast klädda i medeltida dräkter, men på senare tid har även andra varianter dykt upp. De beskriver oftare uppträdande och utvecklingsstadier och lägger tonvikten på olika aspekter av Självet. Denna skola är klart existentialistiskt präglad och har studerats av exempelvis psykoanalytikern C G Jung. Stavarna representerar Eld, Bägarna Vatten, Svärden Luft och Mynten Jord. Den första leken i skolan publicerades 1910. Den ritades av Pamela Colman Smith och kallas allmänt för ”Rider-Waite” men på senare tid har fler och fler börjat kalla den för ”Waite-Smith”, då Rider bara var den första förläggare som publicerade leken. Andra exempel på vanliga lekar inom denna skola är ”Sacred Rose”, ”Native American”, ”Connolly”, ”Tarot of the Cat People” och ”Tarot of the Old Path”.

Feministiska skolan

I den Feministiska skolan knyts Lilla Arkanans sviter oftast till samma element som i den Engelska skolan, d.v.s. stavarna representerar Eld, Bägarna Vatten, Svärden Luft och Mynten Jord. Man betraktar ofta Stora Arkanan som en femte svit, och relaterar den till elementet Eter.

Lekarna används oftast för psykologisk eller andlig vägledning från ens ”Högre Jag”. De började dyka upp i tidigt 1980-tal, är ofta runda och ibland ritade i svart/vitt för att man skall kunna färglägga korten själv. Symbolerna är tvärkulturella, men saknar ofta manliga tecken, vilket kan ge en obalanserad tolkning. De använder sig av all världens myter om den Stora Gudinnan och hämtar scenarierna från kvinnors liv och drömmar.

Stora Arkanans kort är ofta radikalt framställda, och föreställer många gånger Gudinnor från olika myter. Den kan innehålla både fler eller färre än 22 kort. Kort VIII är oftast Rättvisan och kort XI Styrkan, man måste uppnå rättvisa innan man kan bli stark.

Lilla Arkanan är alltid illustrerad, men korten behöver inte vara numrerade, då man inte alltid använder dessa symboler i tolkningen. Man försöker dock balansera antalet positiva och negativa kort i varje svit och alla kort är viktiga i en tolkning.

Hovet bär aldrig medeltida dräkter, som i de andra skolorna, och dessa kort karaktäriseras av nya möjligheter för personlig utveckling. I vissa lekar porträtteras Hovet av historiska personer eller personer från olika myter. Utvecklingsstadier, astrologiska tecken och utseende bestämmer vem kortet refererar till.

Lekarna skapas av kvinnor, ofta flera tillsammans. De vanligaste lekarna i denna skola är ”Motherpeace”, ”Daughters of the Moon” och ”Amazon”.